Písně kosmické

Radůza

Děj Země je krátce jen vyprávěn,
jak píseň se krátce skládá
vylétla jiskřička z plamenu
a zčernalá zpět zas padá.

A v jediném světem tom mihnutí,
v tom kratičkém jiskry plání
všechen si vyžije lidstvo boj,
ba všechno i milování.

Tak krátká to, kratičká písnička,
a může být ještě kratší,
veliký lidské je lásky bol
a několik slov naň stačí.

Snad stačila sloka by jediná,
snad jediné slůvko pouze,
do písně se to tak krátce dá -
a žije se to tak dlouze.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz