Černobílý film

Javory

Černobílý film
mám raději než barevný
černobílý film
to je dlouhá řada všedních dní
ve věčném kině život
se černobíle promítá
a nahoře pan promítač
černou i bílou počítá

Ten moudrý pán má léta
a nenechá se oklamat
černá zůstane černou
i když se dlouho bílou mohla zdát
ve věčném kině život
se dennodenně promítá
a nahoře pan promítač
všechno spravedlivě spočítá

Pan promítač má léta
a nenechá se oklamat
černá zůstane černou
i když se dlouho bílou mohla zdát
ve věčném kině život
se dennodenně promítá
a nahoře pan promítač
všechno spravedlivě spočítá


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz