Ententýny

Javory

Kdysi dávno v kole jsem stál
ententýny dokola hrál
slovo padlo kaťdý si přál
z kola ven a jít někam dál

První šel a postavil dům
druhý sázel zelený háj
třetí přísných předpisů dbal
čtvrtý lásku spočítal

Já ententýny hrál
slovo padlo kaťdý si přál
z kola vyjít někam dál
jenom já tam pořád stál

Řekli jděte hledejte kraj
kde je dům a zelený háj
kolem plotů ťelezných vrat
smíte zahrát zazpívat

Hledat toho kdo chtěl jít dál
ententýny s námi hrál
pohnout hradbou kamenných stěn
vzít ho z kola vyjít ven

Ať znova dá se vést
srázem houštím zarostlých cest
do těch míst kde zůstanem stát
ententýny budeme hrát


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz