Křídla

Javory

Kolik dní kolik let
kolik hlásek a vět
kolik zázraků
než narostla nám křídla
kolik pádů a ran
kolik závor a bran
kolik přízraků
než narostla nám křídla

Jsou křehká a vzácná
jak úsměv na tvé tváři
a sluší jim vítr
a výšky s modrou září
nehledej teplou skrýš
úděl svůj nezměníš
musíme vzhůru
když narostla nám křídla

Jsou křehká a vzácná ....


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz