Kantiléna

ERGO

C Ami/H Ami
Ami Ami/H C G Ami C Ami/H Ami
Ami Ami/H C G Ami C Ami/H Ami
Dmi C G Ami C Ami/H Ami
Dmi C G

Ami    C/H C     G  Ami C C/H Ami
Zní z oken dolů na nádvoří Kantiléna,
je studna prázdná, půda suchem sténá,
Dmi      C    G    Ami  C C/H Ami
kéž by do nich hrom uhodit snad ráčil,
Dmi  F7maj  C G
vzešel výrok z pléna.

Zní z oken dolů na nádvoří Kantiléna,
prý jenom v ohni antikrist se vzdává léna,
jdem hledat Boží hrob, snad se vláha vrátí,
Ad arma, ad ali-----é--na.

Zní z oken dolů na nádvoří Kantiléna,
ve jménu toho, co je beze jména,
zahodil svůj kříž, co by se s ním vláčil,
v tom bahně po kolena.

Moře krve, kde je země zaslíbená,
nevěstka nedotkne se svého věna,
Pánbů chraň, by kdokoli v Tvých stopách kráčel,
Ad arma, ad aliéna.

Zní z oken dolů na nádvoří Kantiléna,
sám s trámem v oku nezabíjej Saracéna,
tam, kde je Boží hrob, kolem něj si zatím,
stovky jiných hloubí.

|: Ad arma, ad ali----é-na :|

Ami Ami/H C G Ami C Ami/H Ami
Ami Ami/H C G Ami C Ami/H Ami
Dmi F7maj C G Ami C Ami/H Ami
Dmi F7maj C G Ami C Ami/H Ami
Dmi F7maj C G Ami C Ami/H Ami


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz