The Moorlough Shore

Devítka

Hmi Emi
Tvůj dům měl sto bran
    D
Krásný bílý štít
    C     Ami     Emi
Kde se potkávalo slunce s měsícem
	
Tvůj kraj čistých rán
Dával řekám pít
Chladnou rosu z prstů trávy nad břehem
                        
              D
 Má lásko mé mládí sladká písni z irských blat
    Emi     D     C
 Jenom o nás mluví vlny moře Main

   Emi
 Sám Bůh skryl svou tvář
    D
 Kamsi za obzor
     C       Ami      Emi
 Dal nám celou krásnou zemi Moorlough Shore

Krákání černých vran
Vzalo srdcím klid
Bubny rozvířily prach nad ostrovem

Tvůj hlas do mých ran
Plakal, chci tě mít
Takhle mladí přeci ještě neumřem

 Má lásko můj malý sladký irský vojáčku
 Kam mi odplouváš po vlnách moře Main
 
 Z tvých slov cos chtěl říct
 Sroubím pevný vor
 Co nás donese do země Moorlough Shore	

(Modulace do F#mi)

Z tvých hor bílých štítů
Tvých údolí
Mám tu sílu, co tě pro mě zachrání

Bůh blat starých mýtů
Nám dovolí
Zůstat před válkou a smrtí schovaní

 Má lásko můj malý sladký irský vojáčku
 Ať si běží černé vody moře Main

 Já tvůj stín věrný druh 
 Volám z výšky hor
  …
 Vrať se domů ke své lásce z Moorlough Shore

(Zpět do Emi)

Můj pán bájný kůň 
Zmizel v kouři střel
Tráva řekla už se domů nevrátí

Bílý kraj útesů
Náhle osiřel
Vyschly řeky, zmlkli ptáci v úvratích

 Má lásko na bílých slaných březích moře Main
 Budu čekat sedm dlouhých pustých let

 Ne můj stín lásko já
 Volám z výšky hor
 Pošli smrt i pro mě sem do Moorlough ShoreZdroj: http://zpevnik.wz.cz