Prameň

Lesní škriatkovia

E           Asmi
Strom druhý strom si zasadí
F#mi         C#mi          H7
kto mu to káže neviem vraj kdesi v prítmí papradí
    E E7    A
je skrytá živá voda ktorá mu silu dodá
E           H7    E  A E H7
šepká si kdesi prameň má len ho nájsť

„O spánok vás pripravím!“
raz som si zaumienil k nebu a noci nájdem rým
neskončím až kým sa hore nad vrchmi na obzore
neobjaví kŕdeľ smädných vrán múdrych vrán

Až prišlo jedno z takých rán
nebo sa zavlnilo ozval sa pokrik čiernych vrán
nesmelý však odhodlaný s vraným perom na dlani
po cestách šiel som k horám vodu nájsť

S pohľadom k nebu upretým
nohy si nešanoval vrany ti občas zakryl dym
v ohradách kde kdekto spával vtedy si prenocoval
a ráno znovu na nohách hľa tulák

Mnoho ciest ešte viac míľ
chodil som neviem kadiaľ až zistil som už nemám síl
dnes sedím unavený v korunách sa smejú vrany
Bože dobrý čosi som zoral

E     E7        A
Na nohách sa skvejú kvapky živej vody ja nevedomky
E             H7      E
papradím som prameň prebrodil - a koľkokrát?!Zdroj: http://zpevnik.wz.cz