Jsou s námi

Neckář Václav

Noc je dlouhá
Únavou
Chvíle pouhá
Svátky zpátky jsou

Noc je dlouhá
Modlitbou
Vločky tancujou

Někde z věží
Zvony zní
Právě sněží
Ty si zůstal s ní

Noc je dlouhá
Svátky jsou
Vločky tancujou
Nad řekou

Jen ať slzy křídla zkrápí
Od toho andělé tu jsou
Přiznej všechno, co tě trápí

Jsou s námi 
Už cítím
Že andělé blízko jsou

Noc je dlouhá
Svět je sám
Chvíle pouhá
Zve nás ke hvězdám

Noc je dlouhá
Zašeptám
Ty jsi víra má
Ty jsi anděl můj
Přísahám!

Přiznej všechno, co tě trápí
Od toho andělé tu jsou
Jen ať slzy tváře zkrápí
V tichém přítmí

Přiznej všechno co tě trápí
Jen pojď blíž s tou modlitbou
Horké slzy křídla zkrápí

Jsou s námi 
Už cítím
Že andělé blízko jsou

Noc je dlouhá
Únavou
Chvíle pouhá
Svátky zpátky jsou

Noc je dlouhá
Modlitbou
Vločky tancujou

Vločky tancujou
Nad řekou


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz