Věčný náhradník

Neckář Václav

Vždycky jsem byl pouhý náhradník
Který neměl právo hrát
Jen se díval na trávník a čekal
Čekal jsem, až jiní zvítězí
Někdo jiný dával gól
Sláva patří vítězi, má milá
Znal jsem tě jen zpovzdálí
Jen z letmých setkání
Požár, který nepálí, tě nezraní
Když tě jiný opustil, tak já tě konejšil
Místo abych využil té chvíle

Tak to se mi podobá, to jsem celý já
Věčný náhradník
Tak to se mi podobá, to jsem celý já
Věčný náhradník
Tak to se mi podobá, to jsem celý já
Já všech náhradníků ozdoba
Tak to se mi podobá, to jsem celý já
Věčný náhradník

Kolik jsem tak viděl zápasů
Kolikrát jsem toužil hrát
Kolikrát se pro krásu tvou soužil
Věř mi to, že pouhý náhradník
Zápas dvakrát prožívá
Žije dvojím napětím, má milá
Vzpomínám na návštěvy
A na tvůj horký čaj
A slůvka, která skrývají
V sobě jinotaj
Když jsem tě chtěl obejmout
Mluvilas o jiném
Jak tě zbavit starých pout
To je mým snem

Tak to se mi podobá, to jsem celý já
Věčný náhradník
Tak to se mi podobá, to jsem celý já
Věčný náhradník
Tak to se mi podobá, to jsem celý já
Já všech náhradníků ozdoba
Tak to se mi podobá, to jsem celý já
Věčný náhradník


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz