Suzanna

Smatanová Zuzana

Suchý dážď žeravý ľad 
To sa môže stať 
Najprv nič no neskôr snáď 
Sa niečo zmení 

Málo slov a veľa viet 
Aký zvláštny svet 
Chvíľu hlad a potom smäd. 
Neuhasený. 

Suzanna has ma! Horím 
Sú rána po ktorých... 

Mnoho mien len jedna tvár 
Toľko známych čiar 
Koľko dní kým príde jar 
Po zlom období 
Krátka noc a dlhý deň 
V ňom sa vznáša sen 
Stále viac zahoríš preň 
Nič nenarobím 

Suzanna has ma! Horím 
Sú rána po ktorých...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz