Pojď stoupat jak dým

Smolík Jakub

Pojď stoupat jak dým,
až tam, kam jen ptáci mohou
Pojď stoupat jak dým,
až tam, kam jen ptáci mohou

Plout po nebi jen,
výškou být opojen
jen své sny si můžeš vzít
tam kde vládne mír a klid.

Pojď stoupat jak dým,
až tam, kam jen ptáci mohou
Pojď stoupat jak dým,
až tam, kam jen ptáci mohou

Plout po nebi jen,
výškou být opojen
jako dým z mé dýmky nebem pluj
za sebou nech zemi a smutek svůj.

Pojď stoupat jak dým,
až tam, kam jen ptáci mohou
Pojď stoupat jak dým,
až tam, kam jen ptáci mohou
Pojď stoupat jak dým,
až tam, kam jen ptáci mohou
Pojď stoupat jak dým,
až tam, kam jen ptáci mohou


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz