Sluníčko zachodí

Žalman

  Dmi      C F      C 
1. Sluníčko zachodí za keř malinový, 
  Gmi        Ami7 A7     Dmi 
  vzkažte tam dobrou noc mému frajerovi, 
  Gmi        Ami7 A7     Dmi 
  vzkažte tam dobrou noc mému frajerovi. 
 
2. Vzkazuje, vzkazuje, ale ne moc dlouze, 
  že je moc nemocná, do večera umře, 
  že je moc nemocná, do večera umře. 
 
3. Už nám ta panenka, už nám zahynula, 
  sluníčko a láska ta ji ukosila, 
  sluníčko a láska ta ji ukosila. 
 
4. Žala panna, žala, zralé žito žala, 
  ale jí nezralou kmotřička smrt vzala, 
  ale jí nezralou kmotřička smrt vzala. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz