Anonym (My Old Pal)

Zagorová Hana

Mám psaní ráda už od mala
a svět má křivý rám.
Já samotářkou zůstala
a dneska píšu vám.
Pod bílá sáčka obálek
svou bolest vylévám.
Mám pro svou hořkost kanálek,
tak dneska píšu vám.

S muži jsem měla vždycky svízel
a žádný nezůstal.
Už od mala hru na lásku
málokdo se mnou hrál
a když už jsem si někdy řekla,
tak teď už ho máš,
neměl peněz a štěstí z pekla,
jaké má ten váš.
Pod bílá sáčka obálek
své hněvy zavírám.
Mám pro svou hořkost kanálek,
a dneska píšu vám.

Tak své bitvy a své války
já kde chci rozpoutám.
Stačí pár vět a obálky
a silná slova znám.
Mé pohlednice, dopisy,
vždyť znáš je možná sám,
vždy u všech chybí podpisy,
jak svět má křivý rám.
Pod bílá sáčka obálek
své hněvy vylévám.
Mám pro svou hořkost kanálek,
a dneska píšu vám.

Mé pohlednice, dopisy,
vždyť znáš je možná sám,
vždycky u všech chybí podpisy,
jak svět má křivý rám.
Pod bílá sáčka obálek
své bědy vylévám.
Tak píšu dnes vám.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz