Neodcházej

Zagorová Hana

Neodcházej!
Neodcházej...
A půjdeš-li, už se nevracej,
tak už se nevracej.

Až písek dnů, až písek dnů,
až písek dnů odvanou deště, odplaví deště,
pak na vše zapomenout dej.

Pak na vše zapomenou dej.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz