Pro panenku

Zagorová Hana

Pláče a pláče panenka,
a jak by neplakala!
Chybí ji hodná maminka,
která by s ní si hrála.
Nezlob se na mě, panenko mrkací,
že každé ráno z domu se vytrácím,
už začala mi škola, už začala mi škola.

Pláče a pláče panenka
od rána do setmění,
chybí jí hodná maminka,
schází jí pohlazení.
Nezlob se na mě, panenko mrkací,
že každé ráno z domu se vytrácím,
už začala mi škola, už začala mi škola.

Usmívá se už panenka
na měsíc, na hvězdičku.
Už je s ní její maminka

v postýlce v pokojíčku.
Nezlob se na mě, panenko mrkací,
že každé ráno z domu se vytrácím,
už začala mi škola, už začala mi škola.

Už začala mi škola!


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz