Směs vánočních koled II

Zagorová Hana

Půjdem spolu do Betléma
on: Půjdem spolu do Betléma,

dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolébat.

ona: Začni, Kubo, na ty dudy,

dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolébat.

on: A ty Janku, na píšťalku,

dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolébat.


Nesem vám noviny
ona: Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,

slyšte je pilně a neomylně.

oba: Rozjímejte.

on: Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
že jest narozen, v jeslích položen,

že jest narozen, v jeslích položen.

oba: Oznamují.


Veselé vánoční hody
ona: Veselé vánoční hody,
zpívejte, dítky, koledy,

o tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko,
o tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.

Potmě leží, nemá svíčičky,

na nebi mu svítí hvězdičky.
Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo's nahé a nic nemáš, děťátko.
Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo's nahé a nic nemáš, děťátko.


Tichá noc (Franz Gruber)
on: Tichá noc, svatá noc.

Co anděl vyprávěl,
přišed s jasností v pastýřův stan,
zní již z výsosti, z všech země stran,
vám je dnes spasitel dán;
přišel Kristus Pán,
přišel Kristus Pán.


Dej Bůh štěstí
ona: Dej Bůh štěstí tomu domu;
my zpíváme Pánu Bohu,

malému děťátku,

Kristu Jezulátku,
dnes v Betlémě narozenému.

on: On rozdává štědrovníčky,
jabka, hrušky a troníčky,
za naše zpívání, za koledování,
dej vám Pán Bůh své požehnání.


Chtíc aby spal (Adam Michna)
ona: Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi
matka, jež ponocovala, miláčkovi,
nynej rozkošné děťátko, Synu Boží,
nynej, nynej nemluvňátko světa zboží.

Já bych rád k Betlému

on: Já bych rád k Betlému,
k Ježíšku malému.
Mám doma křepeličku

a pěknou žežuličku, ty mu odvedu.

ona: Bude žežulička vyrážet Ježíška,
u hlavičky jeho sedávat,
kouzelně mu bude kukávat.
Zdráv buď, Ježíšku!


Narodil se Kristus Pán
on: Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se,
z života čistého, z rodu královského,

nám, nám, narodil se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz