Normálně

Ryvola Wabi

Přirozená je poloha střelce
když neleží dělá kotrmelce
přirozený je i dějin tok
obrací se vždy na pravý bok
přirozené jsou úsměvy dětí
když se vyšplhaj na vrchol Kleti
nepřirozená je ulice
kde maj všechny krámy petlice
Nejpřirozenější na světě
pohádky je o zlý raketě
Přirozeně chleba tvrdý bývá
když nám z něho jenom skýva zbývá
přirozený je i času děj
nikdo z nás tu není čaroděj
Přirozené jsou výrobky vadné
už jsem zvyklí platit skladné
co je ovšem nepřirozené
když není uzené uzené
Nejpřirozenější ovšem jest
že mám furt jen zaťatou pěst
Přirozeně se nám trochu stýská
když za oknem Sergej nocí píská
přirozený ostych žena má
i když ví že se s ním neprovdá
Přirozená připadá nám tráva
proměněná v guláš jménem kráva
nepřirozené je raketa
když se vydá na pouť do světa
Nejpřirozenější poloha
ženy na zádech je od Boha
A tak co je přirozené víme
jenže člověk v nás tak trochu dříme
chce to jít jen trochu do světa
kdo to neví ten je popleta
Díváme se otevřeným oknem
čekáme že svobody si loknem
Jenomže na návsi slepičí
nikdo se po nás neopičí
Nejpřirozenější otázka
zeptat se kde zůstal Procházka
Přirozeně že se někdy ptáme
kdy se do toho konečně dáme
počkáme jen až nás bude víc
ochotných vyrazit do ulic
Podívat se jak ti páni radní
uplatňují politiku hradní
jestli nemaj máslo na hlavě
a tak si tu zpívám váhavě
Nejpřirozenější vláda jest
co nepotřebuje dělnickou pěstZdroj: http://zpevnik.wz.cz