Česká mše vánoční - Gloria

- Vánoční koledy

C        G7 C
Sláva budiž Bohu velikému,
         G7
pokoj lidu všemu pokornému,
  G7 C    G7  C
neb se narodil Spasitel,
  G7 C    G7  C
všeho světa Vykupitel.
   
          G7  C  G7   C
Vstaňte rychle pastýřové, srdce věrného,
          G7   C G7    C
zanechte stád, pastuškové, srdce dobrého,
     G7       C
pojďte k Betlému, městu svatému,
    Am G  D7   G
uvidíte tam světlo nebeské,
C    Am G   D7  G
Syna Božího v podobě lidské.
   D7    G      D7   G
To vám zde zvěstujem, nad tím se radujem.
            D7   G 
vstaňte rychle, běžte k Betlému, 
          D7 G
k Ježíšku dnes narozenému.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz