Porúčajte Bohu dušu

Zápalky

  Ami           G
1. Ale vás tu je dnes ako múch,
  C     F     C      E
  na jedného Jánošíka prišiel celý pluk,
   Ami        G
  stojíte tu ako polená,
   C        F      C    E
  strach vám trasie hlavy, ruky, láme kolená!

  Ami         G
R: Porúčajte Bohu dušu, bojíte sa zbojníkov,
  F            C     E
  keď ste Jura polapili, príde tisíc Janíkov,
  Ami         G
  porúčajte Bohu dušu, už to máte zrátané,
  F           C       E
  jedného ste polapili, tisíc ďalších povstane.

2. Valaštička, sekni ešte raz,
  ešte aspoň jednu zradnú hlavu k zemi zraz,
  valaštička, už sa radšej strať,
  až ťa budú potrebovať, tak sa k ĺuďom vráť!
R:

3. Nemysli si, baba, že mám strach,
  lebo si mi podsypala pod topánky hrach,
  iste si ťa diabol príde vziať
  za to, že ťa toĺko ĺudí bude preklínať!
R:
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz