Zbierka Hriechov

Čírová Mária

Už mnoho dní a mnoho rán, bez Teba nemám vlastný rám, môj obraz rozbil sa o skaly, som plameň, ktorý viac nepáli.
Odkedy kráčaš sám, divokou víchricou sa zakrývam, otváram dvere do korán, nech sa trochu vzduchu nadýcham, nech sa trochu vzduchu nadýcham. 

Jak keď zbierku hriechov otvoríím, nás oboch dnu už jasne nevidím, kráčaj so mnou, vráť sa späť, ďaleko mi už prosím neodleť. - 2x

Ak sa moja kniha života otvorí, ten pocit že už nie si tu, občas zabolí, čudné, že sa všetko láme na kusy a vieš že tak to už viac byť 
nemusí.
Hľadám odpoveď na otázok pár, kde je ruka, čo hľadila moju tvár, otváram dvere dokoráán, nech sa trochu vzduchu nadýcham..

Jak keď zbierku hriechov otvoríím, nás oboch dnu už jasne nevidím, kráčaj so mnou, vráť sa späť, ďaleko mi už prosím neodleť. - 2x


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz