Slečna Závist

Arakain

Ami G 
 
1. Ta dívka u oltáře, 
  co pohled tvůj teď váže, 
  skrýt závist zkouší 
  za vlastním bohatstvím. 
 
2. Má krásu moc i slávu, 
  přesto vidíš, že se trápí, 
  když tvář zakrývá jí závoj 
  tkanej z černejch pavučin. 
 
R: Á... Á... 
 
3. Proč přišla takhle zrána 
  a co si žádá u pána, 
  že svíčku drží v dlaních, 
  tiše obchod nabízí. 
 
3. Bože vyslyš moje přání, 
  jak neřekneš svý "ano" mi, 
  tak ďáblu ruku podám, 
  když mi pomoc přislíbí. 
R. 
 
4. No jen řekni, dám ti to, co chceš, 
  já věřím, ty to dokážeš, 
  slib krví potvrdím, 
  jen dej, ať nikdo nemá víc. 
 
5. Mě pálí, když je kdokoliv 
  s víc štěstím, se vším cokoliv, 
  co zrovna nemám já, 
  radši, ať sama nemám nic. 
R. 
 
6. Teď otáčí se s nevolí, 
  jak ďáblu podpis zabolí, 
  už do rysů jí kreslí 
  vrásky z duše šedivý 
 
7. Pak konečně k nám promluví, 
  skřek havraní tu zakrouží 
  a mezi námi hledá, 
  svoji oběť vybírá. 
 
8. Když ne mě, radši nikomu 
  a slova nejsou k ničemu, 
  to slečna závist vstoupila 
  zas do někoho z nás. 
 
R. ...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz