Dealeři

See You In Hell

Dealeři víry, pravdy a lásky
Promyšlené postupy jak vyvolat návyk
Jejich pravda je čistá a bezelstná
Jejich pravda tě pošle přímo do pekla


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz