Zkáza městečka Frank

Paběrky

    Emi    G   H7  Emi
Šichta končí jen únava ve tváři
        G     H7
kroky chlapů už ke zdviži míří
Emi   C  Emi D
kahanec bleskem ozáří
     Emi    H7   Emi
východ na vzduch za kovovou mříží
       H7   Emi
cestu domů za kovovou mříží
      H7    Emi
to prokletý prokletý ráno

Náhle výkřik rachot balvanů věčná tma
ruce tápou prach hrdlo ti svírá
chci na slunce děti mé ženo má
takhle těžko se snad neumírá
takhle krutě ani zvíře neumírá
to prokletý prokletý ráno

Sám bůh jak bleskem je ozářil
boční východ a jsou zachráněni
městečko Frank jejich domov tu kdysi byl
ale domovem náhle už není
jejich domovem bože už není
to prokletý prokletý ráno

Ve štole uhelný o život ses rval
teď pod modrou oblohou stojíš
pohled do tváře smrti jsi nečekal
jestli vydržíš toho se bojíš
tolik bolesti toho se bojíš
to prokletý prokletý ráno

Želví hora pohřbila Crow's Nest Pass
kde celá má rodina žila
Želví hora pohřbila domov můj
adresa Frank British Columbia
adresát neznámý Frank Columbia
to prokletý prokletý ránoZdroj: http://zpevnik.wz.cz