I saw myself

Daniel Lioneye

I wanna make you understand me
I wanna make you understand

Why can't you feel?
Why can't you feel my vigour?
Whats on your mind?
Whats on your mind?

Meet the real me
A broken man

I wanna make you understand me
I wanna make you understand
I saw myself on tv last night it was ugly
When I saw myself on tv last night,
I am ugly and so fucking dumb


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz