Ciemny pokój

TZN Xenna

Ciemny pokój, zamknięty pokój,
ciemne ściany, czarne niebo,
ciemni ludzie, czarna ziemia,
wkoło mrok, nie widać nic.
Wtem ktoś krzyknął: "Otwórzcie drzwi!",
lecz panowie ciemności nie pozwolą.
Nie ma dni i nie ma nocy - 
znamy tylko ciemny świat.

Czasem wpuści mały strumień światła
widzisz wtedy jak brudny jest nasz pokój,
lecz po chwili drzwi się zamykają
mocno pchnięte ciężkim butem.

Znowu czekasz na nowy strumień światła,
znowu czekasz na nowy strumień światła.

Wkoło nas
ciemny pokój,
ciemne ściany,
czarne niebo,
ciemni ludzie,
czarna ziemia,
wkoło mrok,
nie widać nic.
Wtem ktoś krzyknął:
"Otwórzcie drzwi!",
lecz panowie
ciemności nie pozwolą.
Nie ma dni
i nie ma nocy -
znamy tylko
ciemny świat.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz