Blues kladeče lina

Mládek Ivan

Včera cestou z kina
na jazyk mi slina
blues kladeče lina
zničehonic přinesla. Áchjo!
Čípak je to vina,
že kladeči lina
mají nepříjemné klima?
Není žádná psina
celou dobu čuchat klíh.

Jak by bylo príma
s kolegama svýma
míti dobré klima,
třeba jako zahradník. Áchjo!
Je to ale dřina
pokládati lina,
leda když je tuhá zima,
snad jedině rýma
zpříjemní mi čuchat klíh.

Náhle potkám syna,
též kladeče lina,
jak jde taky z kina,
slyšel asi moje blues. Áchjo!
Vybuchl jak mina,
jaké máte klima,
to je vaše tátovina.
Proč se zapomíná
na ochranou pomůcku -
respirátor. Ba jó!
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz