Červená aerovka

Mládek Ivan

Já vím, kdo způsobil,
že je dnes plno jara,
Alenka v kočárku
se hihňá do dlaní,
cink, cink, a ratata,
ta moje stará kára,
aerovka červená
ulicí uhání,
cink, cink, a ratata,
jedeme nadílet.

Strážník ho pozdraví,
s úsměvem poznamená,
než hodí zelenou:
"Tak kampak, na výlet?"
Cink, cink, no jenom tak,
jedeme do zelena
s aerovkou červenou
jedeme nadílet,
cink, cink, a ratata,
jedeme nadílet.

Zubí se patníky,
jak si to kolem šine,
chechtá se chocholouš
a mává starý hrad.
Tak někdo rozváží
mléko, či zeleninu,
já vozím náladu,
a to já strašně rád,
cink, cink, a ratata,
a to já strašně rád.
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz