Kousavá deka

Mládek Ivan

Dmi    A7    Dmi 
Do svítání setrvávám na potlachu, 
D7          Gmi 
ke spánku se odebírám plný strachu, 
A7             Dmi 
a když ráno chladnou rosou zvlhnou stany, 
E7           A7 
probouzím se abnormálně pokousaný. 
 
Zkušenější kamarádi chlácholej mě: 
"Měla dlouhý vlas a to tě zmátlo zřejmě, 
za to máš teď kousance i kolem žeber, 
takovou si na osadu nikdy neber." 
 
  Dmi     Gmi 
R: Kousavá deka kusadlama seká, 
  C7        F A7 
  když pod ní spočívám, 
  Dmi      Gmi 
  kousavá deka, ta na mě čeká, 
  A7          Dmi 
  osada spí a já se ošívám. 
 
  Kousavá deka, kousavá deka, 
  kdo ji neměl, ví starou belu 
  kousavá deka, ta na mě čeká, 
  osada spí a já se pod ní melu. 
 
Říkali mi, že je měkká jako ovce, 
když jsem si ji koupil u nás v partiovce, 
to jsem zase sežral hada - podvedli mě, 
teď můžu spát odkopaný, co však v zimě? 
 
Jevil o ni zájem jistý Standa Přikryl, 
bohužel se nejdřív, lišák, zkusmo přikryl, 
kamarádi celé noci krásně prosní, 
já mám deku kousavou a nevím, co s ní. 
 
R: Kousavá deka?


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz