Pojď v moji realitu

Mládek Ivan

Já mám v Středočeském kraji
na okrese Praha východ
střední rekreační objekt,
lesní porost vroubí příchod.

Tato moje nemovitost
vedle vodní plochy leží,
zaměstnanci lesní správy
rybí maso z vody těží.

Pojď v moji realitu,
mám k tobě citový vztah.
Okrasnou rostlinu
koupil jsem ti ve stánku,
myslím, že to nebyl špatný tah.

Obojživelníci venku
budou dělat kuňky, kuňky,
věcně prohovořím v chatě s tebou
případné založení rodinné buňky.

Pojď v moji realitu,
mám k tobě citový vztah,
fyzické násilí provedu já každému,
kdo by na tě končetinu vztáh'.

Letní kabát já ti sundám
krevní tlak mi prudce stoupá,
i když jak se tak dívám po očku,
příroda byla k tobě poměrně skoupá.

Letní kabát já ti sundám
krevní tlak mi prudce stoupá,
i když jak se tak dívám po očku,
příroda byla k tobě poměrně skoupá.
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz