Prapředci

Mládek Ivan

Pradědeček byl právník,
moje prababička byla praporčík,
můj pra- pradědeček byl pravý bek,
moje pra- pra- prababička pradlena.

Můj pra- pra- pradědeček byl prášek,
moje pra- pra- pra- pra- prababička prachmistr,
můj pra- pra- pra- pra- pradědeček práče,
moje pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra-
pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra-
pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra-
pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra-
prababička byla pračlověk.
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz