Přítel Fořt

Mládek Ivan

Přítel fořt Řehoř Kříž
ze Březí u Říčan
třicet tři let se dřív
se dřevem dřel.
Přísně on říkává:
"Tetřevy před třením
od září nestřílej,
šetři je střel!"

S předovkou přesnou přijď
střílet si do Březí
v březnu, až tetřevi
zařvou u bříz.
Z tetřeví předního
přírodní řízečky
zřejmě jen na jaře
přesný maj' říz.

Přísloví říká nám:
"Třikrát řež, jednou měř!
Příteli Řehoři
Křížovi z Březí věř!
Střelby se vystříhej,
řádný fořt šetří zvěř,
tetřevy od září
střílí jen sběř."

Tetřeva u břízy
v březnu až z dveří zřím,
střelím, on zřítí se
před keř na vřes.
Mařka má střelená
připraví večeři,
řeknu jí: "Dobře vař,
pepře se střez!"

Přísloví říká nám:
"Třikrát řež, jednou měř!
Příteli Řehoři
Křížovi z březí věř!
Střelby se vystříhej,
řádný fořt šetří zvěř,
tetřevy od září
střílí jen sběř."

Tetřeva u břízy
v březnu až z dveří zřím,
střelím, on zřítí se
před keř na vřes.
Mařka má střelená
připraví večeři,
řeknu jí: "Dobře vař,
pepře se střez!"
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz