V country klubu

Mládek Ivan

V country klubu
já se zrubu,
postihla mě tragédie citová,
domů půjdu zase kolem hřbitova.

Z country klubu
v noci pudu,
duchové mě budou zase pruditi,
začínají mě už trochu nuditi.

Zařvu na ně: "Jděte z cesty, nemám na vás náladu!
Jděte strašit toho, co mi odloudil mou Miladu!"

V country klubu
já mu hubu
zítra večer asi rozmlátím,
k Miladě se ale nevrátím.
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz