Človek - Nie

Čad

So zvesenými ramenami prešľapujem pred dverami,
pýtam si prácu. Odpoveď je: Nie!

"Tak mi aspoň požičajte, musím nakúpiť jedlo,
všetko poctivo vrátim." Odpoveď je: Nie!

Padám na kolená: "Aspoň kúsok chleba.."
Jeho tvár vraví: Nie!

"Prosím vás ponížene, doma mi umierajú.."
Zatvára dvere s odpoveďou: Nie!

Do dverí vložím nohu, pevne ho schytím za vlasy,
zúrivo strhnem na zem a on kričí: NIE!!

Do tváre ho kopem, po zemi sa driape,
NECH KRYSA, HAJZEL SKAPE!! Odpoveď je: NIE!!

"NIE, NIE, NIE! NAOZAJ NEVIEŠ NIČ INÉ..!?"


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz