Labyrint

Čad

Kým na nás z oblohy budú hádzať bomby,
budeme pod mestom, tam, kde sú katakomby,
brúsiť sekery, ostriť kovové hroty,
hrať karty, baviť sa a vyjedať kompóty.

Keď skončí nálet, vylezieme von,
odrežeme hlavy našim nepriateľom.
Rozpútali vojny, my sme chceli mier,
s rukami od krvi sa vrátime do dier.

Po namáhavej práci dobre chutí spánok,
je tu ďalší nálet, ďalšie vojnové ráno.
Noví mŕtvi bez hláv v ruinách zostanú,
tajné chodby pod mestom poskytnú ochranu.

Od Františkánov hore pod Michalskú bránu,
odtiaľ do podhradia a dolu k Dunaju.
Labyrint pod mestom nám drží stranu,
nech sem pošlú ďalších, keď si trúfajú.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz