Zaražené Brdy

Mládek Ivan

Na cestě jehličí, listí a chvojí,
vandrák se na hřeben teďka už bojí,
včera na ostnaté sráty tam narazil,
Bolševik výlety na Brdy zarazil.

Rusové patrně mají tam rampy,
u srdce nejvíce bolí to trampy,
v Česky kdo výlety na Brdy zarazí,
dříve či později na odpor narazí.

My máme zaražené Brdy
a v televizi krdy,
doložky a fronty na banány,
obrátí se karta,
bude vládnout Charta,
ve své vlasti budem zase pány.

My máme zaražené Brdy,
je to úděl tvrdý,
nahoře to každý měl tak rád,
totalitu svrhnem,
na Brdy se vrhnem,
rakety tam více nesmí stát.
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz