Svend I Rosengaard

Valravn

Hvor har du været så længe
-Svend i Rsengaard
Jeg har været i enge
-kære moder vor
i vente mig sent eller aldrig

Hvorfor er dir sværd så blodigt
Jeg har dræbt min broder

Hvorfor har du dræbt bin broder
For han haver sovet med hustruen min

Hvor vil du hen dig vende
Jeg vil af landet rende

Hvad vil du gøre af hustruen din
Hun må spinde for føden sin

Hvornår vil du hjem dig vende
Når vi ser havet brænde

Hvornår ser vi havet brænde
Når vi ser fjerene synke

Hvornår ser vi fjerende synke
Når vi ser stenene flyde

Hvornår ser vi stenene flyde
Fjerene synke og havet brænde
Svend i Rosengaard
Når vi ser verden ende


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz