Nervózna família

Krištof Jozef

C    F
 Vou, čo s ňou,
C7         F
 s nervóznou vašou famíliou.
C     F
 Vou, čo s ňou,
C7         F
 s nervóznou vašou famíliou.

F
 Vždy keď prídem k vám,
  C7    C
tak sa vadí te,
   C7
niet trochu kľudu
   F
v tom vašom byte.
Háda sa mama, tato, dedko babka,
C7
 vadíš sa tiež,
tak koho mám prosiť,
    F
či ísť von so mnou smieš.
Vždy stojím tam len
 C7    C
a zaháňam zlosť
 C7
a tebe to česanie,
F
 trvá večnosť
a čas uteká
 C7
a vaši sa len,
C
 pýtajú kto som,
    C7    F
čo som a čo tu chcem.

C    F
 Vou, čo s ňou,
C7         F
 s nervóznou vašou famíliou.
C     F
 Vou, čo s ňou,
C7         F
 s nervóznou vašou famíliou.

Veď všetci ľudia,
  C7       C
si sem-tam zakri čia,
   C7
viem, že o dcéru,
   F
majú strach rodičia
              C7
a keď sa takto večer u vás objavujem,
             F
tak chápem, že prejavujú ten záujem,
tak povedz vašim,
  C7
pre čo chodím sem,
  C
že som kto som,
robím čo viem
C7   F
 a teba chcem.

C    F
 Vou, čo s ňou,
C7         F
 s nervóznou vašou famíliou.
C     F
 Vou, čo s ňou,
C7         F
 s nervóznou vašou famíliou.

Veď čo je veľa,
  C7    C
tak to je ve ľa
     C7
a ja som od narodenia,
   F
duša osamelá,
tak povedz vašim,
  C7
to je kamarát,
C
 mám trému,
idem k nemu,
C7     F
 veď ma má rád.

C    F
 Vou, čo s ňou,
C7         F
 s nervóznou vašou famíliou.
C     F
 Vou, čo s ňou,
C7         F
 s nervóznou vašou famíliou.

C    F
 Vou, čo s ňou,
C7         F
 s nervóznou vašou famíliou.
C     F
 Vou, čo s ňou,
C7         F
 s nervóznou vašou famíliou.
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz