Hadi

Uhlíř Jaroslav

Emi
Když já vidím ha~ha~hada, třese se mi bra~a~brada
     Ami H Emi Ami Emi
je mi leka-vě, je mi leka-vě

Když já vidím ha~ha~hady, třesou se mi bra~a~brady
protože mám dvě, protože mám dvě

     D               G   D   G
R: Ale mnohem horší, nežli hadi, jsou proradní kamarádi
  C           H   C       H
  dělají, že bratr jsou, abys je hřál na prsou

Ale mnohem horší, nežli plazi, jsou vám lidi, co se plazí
někdy lidi hady jsou, abys je hřál na prsou

Kobra, kobra ko~o~kobra možná, že je do~o~dobrá
akorát je had, akorát je had

Nechte tady ha~a~hady, i když mají va~a~vady
já mám hady rád, já mám hady rád

R: Ale mnohem horší, nežli hadi...

Kobra, kobra...

Nechte tady...
   E
...já mám hady rád
Nemáte někdo sérum, pánové?Zdroj: http://zpevnik.wz.cz