Má to správny spád

Team

Ami     C
Tá noc mala rýchly spád
  D       F      Ami C D F
ja v bráne som ťa našiel stáť
tak som ťa vzal do ulíc
a stieral kvapky z líc
Najdlhšia noc v dejinách
viem už že si jediná
kývali sme na vlaky
tak krásne rovnakí
E  H      Hmi A
No a potom prišlo  ráno
  C     F C
len kvôli nám
E   H       Hmi A
slnku povedal som :  Kámo
  F
už nie som sám (nie som sám)
G
nie som sám (nie som sám)
C  G    Ami
Kým je láska v nás
       F
má to správny spád
Dmi  G
  má spád
C  G    Ami
Kým je láska v nás
       F
má to správny spád
  Fmi
tak príde k nám
Tá noc mala rýchly spád
a vietor náhle zostal stáť (vietor náhle zostal stáť)
spievali sme do studní
tak krásne opační (spievali sme do studní)
No a potom prišlo ráno
len kvôli nám
slnku povedal som : Kámo
už nie som sám (nie som sám)
nie som sám (nie som sám)
Kým je láska v nás
má to správny spád
má spád
Kým je láska v nás
má to správny spád
má spád
Kým je láska v nás
má to správny spád
má spád
Kým je láska v nás
má to správny spád
tak príde k nám Krátky výbuch
náhle máš ju rád
Tá noc mala rýchly spád
ja v bráne som ťa našiel stáť
Tá noc mala rýchly spád
ja v bráne som ťa našiel stáť
Tá noc mala rýchly spád
ja v bráne som ťa našiel stáť
Najdlhšia noc v dejinách
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz