Nesiem vám noviny

Team

E   A  E  A  E  H E A
Nesiem vám noviny, počúvajte
Z Betlehemskej doliny pozor dajte
E     H   A   H
Čujte ich pilne, sú neomylné
E     H   A   H   E  H E
Čujte ich pilne, sú neomylné, rozjímajte
Čujte ich pilne, sú neomylné
Čujte ich pilne, sú neomylné, rozjímajte
Syna nám zrodila čistá panna
V jasličkách vložila Krista Pána
K sebe vynula a zavynula
K sebe vynula a zavynula, požehnaná
F#  H F# H F#  C# F# H
Ku nemu anjeli letia z neba
Pastieri veselí ho velebia
F#   C#   H    C#
Privítajme ho, Pána to svojho
F#   C#   H    C#   F# C# F#
Privítajme ho, Pána to svojho, ako treba
Privítajme ho, Pána to svojho
Privítajme ho, Pána to svojho, ako treba
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz