VER MI

Sako

E
Neriešme hneď
D
Všetko padá späť
H
A že čo keď keď
C#7
Počkaj prídem hneď

Teraz to nechaj tak,
Príde čo má sa stať
A Veci začnú fungovať

Aj na nás dojde raz
Už sa neschováš
Nechaj plynúť čas

Veci sa dejú nám
Už si to nevšímam
Viac mi nič nechýba

E
Ver mi je to tak
D
Ver mi je to tak
H
Ver mi je to tak
C#7
Je e ee

Ži sny svojich predchodcov
Neboj sa nadávať
Vulgárne na vodcov

Dám ti odpoveď
Na veci čo chcem niesť
Už si videl dosť
Sám si vyberiešZdroj: http://zpevnik.wz.cz