Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny (Neberrte nám princeznú)

Žbirka Miroslav

Fmi           B
Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny
C#         B
Už hľadáme ju celé hodiny
     Fmi
povedzte kde je -
C#     Es      Fmi  B
To v tejto chvíli jasné nie je
Fmi        B
Kde to naše dieťa môže byť
C#         B
Prehľadajte v meste každý byt
    Fmi
všetky kiná všetky obchody
    B
Tam kam chodí aj kam nechodí
   Bmi
Prebehnite všetky parky,
   As
spýtajte sa zmrzlinárky
   Ddim
Ponúknite vhodnú odmenu
B          Fmi
možno si ľudia na ňu vzpomenú
Fmi
Prečo nás tak osud trestá
B             C#
Prešli sme už dobrú polku mesta
Es      Fmi
Sotva chytám dych ..
Nieto po nej ani stopy
Nebojte sa tá sa neutopí
Ona nie je z tých
Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny
Hľadá sa vzácny poklad jediný
Nik nevie kde je
Zdá sa že niečo sa s ňou deje
Kde to naše dieťa môže byť
Pátranie si žiada zvláštny cit
Zdá sa že nám stopa unká
musíte sa spýtať strážnika
rýchlo nalej čas tak letí
spýtajte sa školských detí
Ponúknite vhodnú odmenu
možno si ľudia na ňu vzpomenú
Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny
Hľadá sa vzácny poklad jediný
Nik nevie kde je
Zdá sa že niečo sa s ňou deje
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz