Zlomky

Žbirka Miroslav

Ami     Ami/E  G    Ami     Ami/E  G 
Poznám prvky   zlúčeniny, kovy, soli,   plyn 
Ami     Ami/E  G    Emi  G  Ami 
študoval som   vzorce vody, zásad, kyselín, 
Ami    Ami/E G   Ami   Ami/E  G 
valencie,   hypotézy do zunova   nia. 
Ami    Ami/E G     Emi  G  Ami 
Ale všetko   toto sú len zlomky poznania. 

Moji dobrí profesori jak kus koláča 
učili ma: Slnko stojí, zem sa otáča, 
Galileo Galilei došiel uznania. 
Ale všetko toto sú len zlomky poznania. 

Miloval som Pythagora, Kanta, Sokrata, 
potom som si Senecu chcel zvoliť za brata 
Aurélia Augustína jeho Vyznania 
Ale toto všetko sú len zlomky poznania. 

Nalomí sa moje zdravie, mám v ňom trhlinu 
už mi chystá lekár dávku penicilínu 
rontgen, sondu, injekcie, ožarovania 
Ale toto všetko sú len zlomky poznania. 

Keď sa láska dotkne srdca, človek zakvíli 
Tu i tam aj moje cesty ženy skrížili 
vyhol som sa im, to bolo plaču, vzdychania 
Ale všetko toto sú len zlomky poznania.
 
Láskala ma Parnas-hora, múzy volali, 
Schiller, Byron, Puškin, Ady spať i nedali 
Ach tie verše ! Koľké duše ony porania ! 
Ale všetko toto sú len zlomky poznania. 

Až dodnes som ako študent, bytosť úbohá 
rád by som ťa riešiť, život, ťažká úloha ! 
Zlomky, zlomky ! Spadla škola na mňa zletela 
Pomôžte nájsť spoločného menovateľa Zdroj: http://zpevnik.wz.cz