Romanca

Dragojevic Oliver

Uvik kad sam s tobon
ja san ka i dite,
zaboravin odma
svoje kose side
i godine ove
ča bi bile teže
da me lipa mladost
uza te ne veže

Razumi me dobro,
potribna si meni
jer srce je moje
ostalo u tebi
A dok život biži
ono zešće tuče
da bi mir svoj našlo
sve me tebi vuče

A ča drugo mogu
prijateji niman
puno njih je bivših
a i ja ću s njima
Ostaju mi samo
uspomene davne
virujuć da koja
još će živit za me

Zato stalno mislin
na pobigle dane
i od tebe iščen
da ih najdeš za me
Za umirit sebe
vratit bi se tija
da bar zadnju uru
buden ča san bija


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz