Hodina nehy

Elán

  D      A
1. Mesto spí a tvoje telo tiež
     D            G
  Dnes nikto nevie snívať -len ty to ešte vieš
  Emi           A
  V krajinách kde blúdiš je všetko čo mám rád
    D           A
  Tak prines aspoň niečo čo nem�žu mi vziať.

2. Mesto bdie a tvoje telo spí
  V tom meste �udia blúdia -sú dobrí a sú zlí
  No ty sa nechceš pýtať, ty všetkým odpustíš
  Veď ty si predsa láska - chápeš, aj keď spíš
 
  G  D  A     D
R: Krásna, keď spolu spíme
  G    D   A
  Ešte sme celí a spája nás dych
  G  D  A     D
  Krásna, to nepochopíme,
   Hmi   A   G    D    G A
  že svet sa delí na dobrých a zlých 
  

3. Celé mesto bdie a tvoje telo tiež
  Rukou po mne čítaš a nič sa nedozvieš
  No ty sa nechceš pýtať - ty všetkým odpustíš
  Veď ty si predsa láska - chápeš aj keď spíš.
R: 
R: Krásna, vždy keď spolu spíme
  Hodina nehy je prísahou tiel.
  Krásna, ak svet nespasíme
  Aspoň ho �úbme, veď láska je cie�.
  
  Krásna...
 Zdroj: http://zpevnik.wz.cz