Twiggy Twiggy

Pizzicato Five

Sanjikanmo matteitanoyo
Watashi nekoto isshoni

Sanjikanmo matteitanoyo
Watashi nekoto isshoni

Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaina pose de
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaini yaseppochino watashi

Sonotoki denwa no bell ga
Watashi nekomitaini shabetta
TV no volume sagete
Watashi usomitaina koede

Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaina pose de
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaini yaseppochino watashi

Twiggy Twiggy 

Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaina pose de
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaini yaseppochino watashi

Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaina pose de
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaini yaseppochino watashi

Sanjikanmo matteitanoyo
Watashi nekoto isshoni

Sanjikanmo matteitanoyo
Watashi nekoto isshoni

Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaina pose de
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaini yaseppochino 
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaina pose de
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaini yaseppochino watashi


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz