Naša vlasť

Podfuck

C#mi            A
Všetci sme tu šťastní veľmi,
H           C#mi
to ti poviem, fakt ver mi!,
Všetci čo sa dobre majú, podplácajú, okrádajú,
Politici sa prizerajú, vôbec si to nevšímajú,
Tento štát je čierna diera, spravodlivosť už zomiera.

   C#mi    H
Ani veľká, ani malá.
A    C#mi
taká ako má byť,
Tak neviem prečo,
sa mám za ňu hanbiť...

ČSFR na dve časti, Česi a my vo svojej vlasti,
Sme hrdý národ pod Tatrami, oddelený hranicami,
V hokeji majstri sveta (2002), v skutočnosti hlad a bieda,
Samostatní, ako vtáci, nezamestnaní a žhaví po práci.
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz