Rana kluta

Siekiera

Rana kłuta, rana cięta
Rozrąbana cała twarz
Głowa leży także ścięta
Krwawy czas, krwawy czas

Nie ma ciebie, nie ma mnie
Zwłoki płoną całe dnie
A w powietrzu wisi krew
Nie ma ciebie, nie ma mnie
   
Uśmiercony gnij
Uśmiercony gnij
Uśmiercony gnij
Patrz, twoja głowa toczy się!


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz