Motorová Jana

Lojzo

Cmi
Rukou kakavko mi zamieša,
pávim perom sa mi zalieča,
vždy presná ako staré hodinky,
a ráno prečíta mi novinky.
F          G
Motorová Jana Všetko vie,
F          G
Motorová Jana štartu je.

Cmi
Žehlí aj večeru nám zohrieva,
Kope aj záhradku nám polieva.
Aj hojdačku mi jemne rozhúpe
A večer vo vani nás okúpe.
F          G
Motorová Jana Všetko vie,
F          G
Motorová Jana štartuje.

Cmi
Stlačíš jej gombík, podá ti rohlík.
B
Necháš ju samu, vykope jamu,
Fmi7               G
A keď sa dočkáš, žiaria jej očká. Jééé
Cmi
Kreslíš si levov, má súcit s tebou.
B
Do južnej Kene letí ti pre ne.
Fmi7              G
Zastrúha tužku, odplaší mušku. Jééé

F          G
Motorová Jana Všetko vie,
F          G
Motorová Jana štartuje.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz