Jenom tebe jedinou

Hotovo

1. Jenom tebe jedinou, ach jedinou, chci mít,
  lásku tvou, a ne jinou, už nenechám si vzít,
  odhoď svůj plášť po paty a všechno zlé od ní,
  z vlasů přízi na šaty z tvejch vlasů opatřím.
  Obléknu tě šatem tím, jseš růže, lilie,
  nocí hříchy zahalím, až tma nás přikryje.

2. Jenom tebe jedinou, ach jedinou, chci znát, 
  lásku tvou, a ne jinou, chci získat, svou ti dát,
  proč nedáváš mi naději a říkáš, že mám jít,
  když oči tvé mě svádějí a vím, že chceš mě mít.
  Nech touhu ať ti poručí a bázeň ukryje,
  až obejmu tě v náručí, má růže, lilie. 
  + má růže, lilie.  Zdroj: http://zpevnik.wz.cz